CZYSTA WODA. WSZĘDZIE.

DOSTAWCA TECHNOLOGII FILTRACJI DLA
GENERALNYCH WYKONAWCÓW, FIRM BUDOWLANCYH, INTEGRATORÓW SYSTEMÓW, PRODUCENTÓW, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM CONSULTINGOWYCH ORAZ OPERATORÓW ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH.

W JAKI SPOSÓB WSPÓŁPRACUJEMY
MADE IN GERMANY

WSPÓŁPRACUJEMY TAKŻE Z PRODUCENTAMI PŁASKICH MEMBRAN CERAMICZNYCH
DOSTARCZAJĄC NASZĄ WYSOKOPRZEPRŁYWOWY MODUŁ BY UWOLNIĆ PEŁNĄ MOC ICH MEMBRAN.

PRODUKTY WHITE LABEL
REFERENCJE

PONAD 160000 m³/d UZDATNIONEJ WODY ORAZ 40000 m³/d OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW W PROJEKTACH NA CAŁYM ŚWIECIE.

STUDIA PRZYPADKÓW
Poprzedni
Następny

Jesteśmy niemieckim dostawcą technologii płaskich membran ceramicznych, rozwiązującym najtrudniejsze problemy w oczyszczaniu wody.

Naszymi partnerami i klientami są: biura projektowe, firmy consultingowe, generalni wykownawcy, firmy budowlane, integratorzy systemów, producenci urządzeń oraz operatorzy zakładów.

Dostarczamy naszą technologię filtracji wraz z całościowym projektem inżynieryjnym. Umożliwia to naszym partnerom zaoferowanie klientowi końcowemu najbardziej konkurencyjnego i niezawodnego rozwiązania fitracyjnego.

Współpracujemy również z producentami płaskich membran ceramicznych dostarczając nasze wysokoprzepływowe obudowy modułów aby odblokować pełną moc ich membran.

Specjalizujemy się w uzdatnianiu i usuwaniu zanieczyszczeń wody, takich jak

ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE

BZT
ChZT
OWO
oleje i tłuszcze
węglowodory

ZAWIESINY

muł
glina
mikrocząstki plastiku
żródła twardości wody
tlenki metali
wodorotlenki metali

METALE CIĘŻKIE

kadm
żelazo
mangan
ołów
miedź
chrom
antymon
selen
glin
nikiel
cynk
rtęć

ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE

glony
bakterie
legionella
TEP

TOKSYNY RAKOTWÓRCZE

PFAS
arsen
izotopy radioaktywne
PCB (polichlorowane bifenyle)

Dostarczamy rozwiązania inżynieryjne w postaci unikalnego pakietu technologicznego z gwarancją wydajności produktu i procesu.

NASZE REFERENCJE MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE

0
m³/d

WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA

100 %
ŚCIEKI
UZDATNIANIE WODY

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

0
PROJEKTÓW

W 28 KRAJACH

AKTUALNOŚCI

ZAMKNIJ MENU