UNIKALNA AKTYWNA FILTRACJA PLACKOWA

Moduł został zaprojektowany jako rozwiązanie zanurzeniowe z procesem filtracji „z zewnątrz do wewnątrz”. W przeciwieństwie do ciśnieniowych membranowych rozwiązań filtracyjnych („z wewnątrz do zewnątrz”), które wymagają unikania formowania się placka filtracyjnego, to rozwiązanie umożliwia celowe formowanie placka filtracyjnego na membranie ceramicznej.

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - illustration pressurized filtrationCeramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - illustration submerged filtration

FILTRACJA ZANURZENIOWA
“Z ZEWNĄTRZ DO WEWNĄTRZ”

 • Ciśnienie filtracji po stronie filtratu (podciśnienie)
 • Tworzenie nieściśliwego placka filtracyjnego
 • Praca wysokoprzepływowa przy bardzo niskim podciśnieniu
 • Niewrażliwość na duże obciążenia zawiesiny – formacja placka filtracyjnego o grubości do kilku mm/cm w zależności od wybranego modułu / odległości płyty ceramicznej
 • Długi okres filtracji typu „dead end”
 • Krótkie płukanie wsteczne bardzo niewielką objętością filtratu
 • Bardzo wysoki poziom powrotu do sprawności po płukaniu
 • Małe zużycie prądu
 • Łatwość czysczenia

FILTRACJA CIŚNIENIOWA TYPU
“Z WEWNĄTRZ DO ZEWNĄTRZ”

 • Ciśnienie filtracji po stronie zasilania
 • Kompresja uformowanego placka fitlracyjnego (zebranej zawiesiny)
 • Duże zmniejszenie przepuszczalności membran – praca pod wysokim ciśnieniem lub z małym przepływem
 • Ograniczenia obciążenia zawiesiną fazy stałej – ryzyko zablokowania i zatorów membrany (zaleca się dodatkowe uzdatnianie wstępne lub częste płukanie wsteczne)
 • Wysokie ciśnienie zasilania może prowadzić do przepływu zawartości odkształcalnych, takich jak TEP, i obniżać jakość filtratu
 • Duże zużycie prądu
 • Wysokie nakłady pracy w celu wyczyszczenia membrany

KORZYŚCI

 • Placek filtracyjny może służyć jako dodatkowe złoże filtracyjne dla lepszego usuwania bardzo małych cząsteczek i frakcji koloidalnych
 • Procesy sorpcyjne wewnątrz placka filtracyjnego umożliwiają selektywne usuwanie rozpuszczonych substancji, takich jak rad, uran, PFAS, THM, DOC, VOC, zapach, smak, kolor
 • Uformowany placek filtracyjny może działać jako powłoka ochronna, minimalizująca zanieczyszczenia biologiczne (biofouling) oraz osadzanie kamienia (scaling)
 • Lepsza jakość filtratu zmniejsza wymagania projektowe i procesowe kolejnych kroków instalacji uzdatniania