CÁCH LẮP RÁP THÁP LỌC

Bạn có thích chơi lắp ráp LEGO™ không? Nếu có, bạn sẽ thích thú với hệ thống của chúng tôi!

Chức năng khóa chìa mới cho phép lắp ráp an toàn và nhanh chóng. Xem video cách Wolfgang và Michael lắp ráp một tòa tháp gồm 7 mô-đun trong thời gian ngắn.

Play Video
ĐÓNG MỤC LỤC