MÀNG GỐM PHẲNG

Tấm màng gốm đơn với đầu ra nước lọc hai bên.

Chạm vào để biết thêm chi tiết

MODULE LỌC

Được trang bị tới 34 tấm gốm có thể trao đổi, tháo rời được.
Dòng nước lọc nội bộ

Chạm vào để biết thêm chi tiết

THÁP LỌC DUY NHẤT

Có thể xếp chồng lên đến 15 mô-đun thành một tháp.
Bộ đế dễ dàng lắp đặt vào đáy bể.
Bộ đầu gom nước để kết nối với đường ống chung.
Bộ đường ống phun áp tùy chọn.

Chạm vào để biết thêm chi tiết

THIẾT LẬP NHIỀU THÁP LỌC

Một số tháp đơn được kết nối đơn giản với nhau thông qua một ống gom nước chung ở trên cùng.
Cấu hình mô-đun hoàn toàn, không có giới hạn trong việc thiết kế tháp vì không có khung thép xung quanh.

Chạm vào để biết thêm chi tiết

ĐÓNG MỤC LỤC