CONTAINER PILOT UNIT

Tùy chọn đầy đủ chức năng và hệ thống điều khiển từ xa.

MÔ TẢ

  • Thiết bị chạy thử nghiệm tại chỗ trong thời gian dài cho tất cả các ứng dụng nước sử dụng cuối quy trình lọc.
  • Sử dụng một mô-đun được trang bị đầy đủ với 34 tấm màng phẳng bằng gốm, tương đương với 6,0 m² (Mô-đun 6.0 S hoặc Mô-đun 6.0 H)
  • Mô phỏng quy trình lọc thực tế: lọc, rửa ngược chìm, rửa ngược khô, làm sạch bằng khí nén trong quá trình lọc hoặc rửa ngược, phun nước áp lực, tuần hoàn hóa chất, xả bể nhanh và làm đầy lại
  • Bao gồm bể rửa ngược
  • Bao gồm hệ thống CapClean
  • Quy trình vận hành liên tục
  • Bao gồm hệ thống điều khiển từ xa và ghi nhận dữ liệu đầy đủ (hệ thống SCADA)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Power supply3 phase, 400/230 V, 50/60 Hz
Dimension LxWxH6,060x2,440x2,590 mm (20’ container)
Weight4,900 kg
Ambient temp.AC controlled
Water temp.5 - 70 °C
Seawater suitabilityYes
Pre-treatment systemFully included
Filtration flow range1.2 - 9.0 m³/hr
Backwash flow range3.0 - 20.0 m³/hr
Max. filtration pressure-0.6 bar
Max. backwash pressure2.0 bar
Air-scouring50.0 Nm³/hr
Sprinkler pump20.0 m³/hr
Re-filling/discharge pump20.0 m³/hr