BỘ PHỤ TÙNG/ THIẾT BỊ BẢO TRÌ

BỘ PHỤ TÙNG ĐẦU THU NƯỚC

 • 2 x Kẹp 4″*

 • 2 x Miếng đệm phẳng để kẹp 4″*

 • 5 x Đai ốc dài cho Module **

 • 5 x Bu lông cho Module **

* Được thay đổi nếu phát hiện khuyết tật hoặc trong quá trình
bảo trì chung

** Bộ phận dùng 1 lần: Để tránh rò rỉ hoặc gây hư hỏng
sản phẩm, nhà sản xuất
đề nghị thay đổi sau mỗi lần
bảo trì hoặc các hoạt động dịch vụ được tiến hành

PHỤ TÙNG CHO MODULES

 • 5 x Miếng đệm *

 • 5 x Đai ốc dài cho Module **

 • 5 x Bu lông cho Module **

 • 5 x Khóa *

 • 10 x Vòng chữ O cho khung trước*

* Được thay đổi nếu phát hiện khuyết tật hoặc trong quá trình
bảo trì chung

** Bộ phận dùng 1 lần: Để tránh rò rỉ hoặc gây hư hỏng
sản phẩm, nhà sản xuất
đề nghị thay đổi sau mỗi lần
bảo trì hoặc các hoạt động dịch vụ được tiến hành

BASE SPARE PARTS

 • 1 x 15 m dây nâng hạ *

 • 5 x Khóa *

* Được thay đổi nếu phát hiện khuyết tật hoặc trong quá trình
bảo trì chung

** Bộ phận dùng 1 lần: Để tránh rò rỉ hoặc gây hư hỏng
sản phẩm, nhà sản xuất
đề nghị thay đổi sau mỗi lần
bảo trì hoặc các hoạt động dịch vụ được tiến hành

PHỤ TÙNG THÁP LỌC

 • 1 x Phụ tùng đầu gom nước

 • 1 x phụ tùng chân đế

 • 8 x Phụ tùng module

HỘP ĐỒ NGHỀ

 • 1 x Dầu Silicon

 • 1 x Đai ốc 17 mm

 • 1 x Khóa lục giác #5

 • 2 x Bàn chải

 • 3 x Băng tay bảo hộ lao động (M/L/XL size)

ĐÓNG MỤC LỤC