QUY TRÌNH THIẾT KẾ ĐÚNG VÀ HIỂU VỀ CHI PHÍ DỰ ÁN

Bước đầu tiên của bất kỳ dự án nào là hiểu biết tổng thể về tình hình tại địa điểm khách hàng và vấn đề cần giải quyết. Với thông tin này, quá trình xử lý, danh sách thiết bị và số lượng vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành có thể được tính toán.

Trong thập kỷ qua, nhóm CERAFILTEC đã thu thập được nhiều kinh nghiệm thiết kế, quy trình và vận hành. Điều này đã được chuyển đổi với các công cụ tính toán hiện đại để cung cấp các dự báo và thiết kế màng tấm gốm phẳng toàn diện cho khách hàng.

Không có bất ngờ bất ngờ trong quá trình đấu thầu, xây dựng và vận hành khi biết cấu trúc về chi phí đầu tư và chi phí vận hành dự án của bạn.

GÓI DỰ ÁN TIÊU CHUẨN GỒM CÓ

 • Thông số dự án
 • Sơ đồ & Mô tả Quy trình Chung
 • Sơ đồ cân bằng khối lượng và thành phần nước
 • Tính toán thủy lực
 • Tính toán quy trình lọc & rửa ngược
 • Tính toán làm sạch hóa chất
 • Tính toán thiết bị chính
 • Ước tính mức tiêu thụ điện năng
 • Tiêu thụ hóa chất
 • Tổng quan về thiết bị chính
 • Sơ đồ tổng quát Quy trình & thiết bị
 • Tùy chọn thiết kế bể lọc
 • Yêu cầu tiền xử lý
ĐÓNG MỤC LỤC