NIEZAWODNA I OPTYMALNA PRACA INSTALACJI

Niezawodna praca instalacji, oprócz przeglądów technicznych i serwisowania, wymaga kompleksowego monitorowania jej działania. Pozwala to na bieżąco wykrywać ewentualne problemy oraz optymalizować pracę instalacji i koszty jej eksploatacji.

Instalacje pracują zwykle przez dziesiątki lat. Zmiany jakości wody, nowe przepisy lub plany rozbudowy wymagają wprowadzenia zmian technologicznych pozwalających na spełnienie zmieniających się wymagań.

Pragniemy stać się częścią Państwa przedsięwzięcia, oferując pomoc także w przyszłej eksploatacji instalacji.

OFEROWANE USŁUGI

  • Zdalny monitoring SCADA danych roboczych i technologicznych
  • Analiza dzienników danych i dostarczanie regularnych raportów o wydajności
  • Regulacje parametrów technologicznych (jeśli wymagane, np. w związku ze zmianą jakości wody surowej lub nowymi przepisami)
  • Przeglądy techniczne i serwisowanie wież modułów membran ceramicznych (wymiana części zamiennych, wykonanie czyszczenia chemicznego)
  • Analiza laboratoryjna parametrów specjalnych (np. Ra, TEP, PCB)