W JAKI SPOSÓB WSPÓŁPRACUJEMY

Wierzymy, że wspaniałe zespoły wspólnie tworzą wspaniałe rzeczy. Pracujemy ramię w ramię z projektantami, generalnymi wykonawcami, integratorami systemów, producentami i operatorami, tworząc wyjątkowe rozwiązania projektowe.

KROK 1
ANALIZA PRZYPADKU

ZEBRANIE DANYCH I WYMAGAŃ PROJEKTOWYCH

 • Jakie jest źródło wody surowej?
 • Jakie są docelowe parametry oczyszczania?
 • Jaka jest wymagana wydajność?
 • Projekt typu greenfield czy brownfield?
 • Wymagania dotyczące pracy i gotowości do pracy?

Między innymi te informacje są nam niezbędne w celu zrozumienia Państwa projektu i zaprojektowania odpowiedniego rozwiązania filtracji płaskimi membranami ceramicznymi.

W tym celu prosimy o skorzystanie z kwestionariusza i przesłanie wypełnionego formularza do naszego zespołu inżynierów.

Płaskie membrany ceramiczne - CERAFILTEC - formularz zapytania ofertowego (RFQ) screenshot

KROK 2
PROJEKT

Dostarczamy kompletne obliczenia projektowe do oszacowania kosztów inwestycji i kosztów operacyjnych całego procesu filtracji z użyciem płaskich membran ceramicznych oraz wymaganego uzdatniania wstępnego.

PAKIET OBEJMUJE

 • Specyfikację Projektu (dane wejściowe z formularza zapytania ofertowego)
 • Schemat Ogólny i Opis Procesu
 • Bilanse Przepływu oraz Masy
 • Obliczenia Hydrauliczne
 • Obliczenia Procesu Filtracji i Płukania Wstecznego
 • Obliczenia Czyszczenia Chemicznego
 • Obliczenia Głównego Wysposażenia
 • Estymacja Zużycia Energii
 • Zużycie Substancji Chemicznych
 • Opis Głównego Wyposażenia
 • Ogólny Schemat Orurowania i Oprzyrządowania
 • Opcje Projektowe Zbiorników Filtracyjnych
 • Wymagania dot. Wstępnego Oczyszczania
 •  

KROK 3
REALIZACJA PROJEKTU

POZOTAŁE SZCZEGÓŁY PROJEKTOWE

 • Projekt budowlany i wskazówki budowy zbiorników filtracyjnych
 • Projekt oruruowania i oprzyrządowania
 • Szczegółowy schemat technologiczny i schemat oprzyrządowania
 • Filozofia procesu

Umożliwia to Państwu wdrożenie naszego etapu filtracji do układu instalacji. Po ukończeniu przez Państwa całościowego projektu instalacji analizujemy go i konsultujemy:

 • Potwierdzenie właściwego doboru urządzeń, takich jak pompy, zawory, oprzyrządowanie i wielkość przewodów przed zamówieniem
 • Potwierdzenie schematu hydraulicznego
 • Potwierdzenie całościowego schematu orurowania i oprzyrządowania
 • Potwierdzenie projektu robót budowlanych, w tym sprawdzenie danych dotyczących wartości tolerancji w obiektach klienta (w celu przygotowania instalacji)
 • Wsparcie przy instalacji wyposażenia dodatkowego 

MONTAŻ WIEŻ FILTRACYJNYCH W OBIEKTACH KLIENTA

Dostarczamy instrukcje montażu oferowanych modułów i wyposażenia dodatkowego wieży (np. zestawy kolektorowe i podstawowe)

Nasze wsparcie w obiektach klienta:

 • Montaż i demontaż wieży wraz ze szkoleniem
 • Szkolenie w zakresie przyszłych prac konserwacyjnych i serwisowych (wymiana części zamiennych)

INSTALACJA WIEŻ MODUŁOWYCH W ZESPOLE FILTRACYJNYM

 • Nadzór nad montażem lub montaż wykonany przez zespół CERAFILTEC
 • Sprawdzenie zainstalowanego systemu przewodów do mieszania powietrzem na dnie zbiornika
 • Pozycjonowanie pojedynczych wież modułowych w zespole filtracyjnym
 • Podłączenie całości przyłączy rur kolektorowych (filtratu i układu zraszacza)

ROZRUCH SYSTEMU

 • Sprawdzenie pracy poszczególnych etapów procesu (filtracja, płukanie wsteczne, procedury czyszczenia) w trybie ręcznym i automatycznym
 • Sprawdzenie wyposażenia – testy szczelności próbą pęcherzykową
 • Uruchomienie systemu zgodnie z projektem (pakiet projektowy)
 • Szkolenie operatora

NASTAWY KOŃCOWE, ODDANIE DO EKSPLOATACJI I PRZEKAZANIE INSTALACJI

 • Regulacje wartości parametrów uzdatniania wstępnego – wartości pH i wymaganego dozowania substancji chemicznych
 • Nastawy i sprawdzenie jakości i ilości filtratu (zgodnie ze specyfikacją gwarancyjną)
 • Praca automatyczna
 • Szkolenie operatora

KROK 4
DZIAŁANIE INSTALACJI

RAPORTY, REGULACJE NASTAW I SPECJALNE ANALIZY LABORATORYJNE

 • Zdalny monitoring SCADA danych roboczych i technologicznych
 • Analiza dzienników danych i dostarczanie regularnych raportów o wydajności
 • Regulacja nastaw (jeśli wymagana, np. w związku ze zmianą jakości wody surowej)
 • Analiza laboratoryjna parametrów specjalnych (np. Ra, TEP, PCB)

OPIS ZAKRESU PROJEKTU

ZADANIE  CERAFILTEC    PARTNER    UWAGI
Specyfikacja
projektu
CERAFILTEC dostarcza formularz zapytania ofertowego do wypełnienia przez klienta
Projekt
(pakiet obliczeniowy)
Dla całego procesu filtracji membranowej z materiałem ceramicznym oraz zalecenia w zakresie uzdatniania wstępnego
Projekt konstrukcji zbiorników filtracyjnychProjekt koncepcji dla klienta
Schemat orurowania i oprzyrządowaniaPID oraz projekt koncepcji 2D/3D dla klienta
Studium
procesu
W zakresie programowania i sterowania (proces filtracji na membranach ceramicznych)
Wdrożenie
projektu
Integracja projektu i jego koncepcji w kompletny ciąg technologiczny i schemat instalacji
Ogólna ocena i zatwierdzenie projektu
(przed rozpoczęciem prac)
Przegląd kompletnego projektu instalacji i potwierdzenie prawidłowego wdrożenia przez cały zespół projektowy
Zamówienie/dostawa sprzętu elektrycznego i mechanicznegoKonsultacje CERAFILTEC: przegląd wybranych urządzeń i potwierdzenie ich przydatności do użycia przed zamówieniem
Dostawa wież filtracyjnych z materiałem ceramicznymZamówienie klienta
Wykonanie robot budowlanych oraz
montaż sprzętu elektrycznego i mechanicznego
W przypadku wątpliwości powstałych podczas realizacji CERAFILTEC oferuje wsparcie techniczne
Przygotowanie instalacji membran ceramicznychWizyta inżynierów CERAFILTEC w obiektach klienta
Montaż modułów i instalacja wieży filtracyjnejNadzór CERAFILTEC (wraz z klientem) lub wykonanie własne CERAFILTEC
Uruchomienie
procesu
W zakresie uzdatniania wstępnego oraz filtracji przy użyciu płaskich membran ceramicznych
Przekazanie i oddanie
do eksploatacji
W zakresie uzdatniania wstępnego oraz filtracji przy użyciu płaskich membran ceramicznych
Szkolenie
operatora
W zakresie uzdatniania wstępnego oraz filtracji przy użyciu płaskich membran ceramicznych
Działanie
instalacji
Monitorowanie zdalne, raporty wydajności, regulacje nastaw i serwis membran ceramicznych przez CERAFILTEC