PROSTA METODA OCENY INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Zastosowania przemysłowe wiążą się z unikalnymi parametrami wody oraz wyzwaniami w zakresie jej oczyszczania, które, przed przygotowaniem niezawodnego projektu, należy dokładnie zidentyfikować. Dlatego CERAFILTEC oferuje możliwość indywidualnej oceny każdego zastosowania, wykorzystując w tym celu standardowe urządzenia i procedury testowe.

FILTROWANIE PRÓBEK W NASZYM LABORATORIUM LUB W OBIEKTACH KLIENTA

  • Klient dostarcza próbkę 20 l, a testy filtracyjne przeprowadzane są w laboratorium CERAFILTEC w Niemczech
  • Przenośne urządzenia testowe dostarczane są do zakładu klienta, gdzie przeprowadzona zostanie filtracja próbek
  • Zespół ekspertów CERAFILTEC oferuje pomoc w wykonaniu testów w obiektach klienta
  • Zastosowanie małej, pojedynczej, ceramicznej, płyty membranowej o powierzchni filtracyjnej 0,01 m²
  • Ocena parametrów przepływu, jakości filtratu i wymaganego oczyszczania wstępnego
  • Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia projektu