CERAMICZNA FILTRACJA ZMIĘKCZAJĄCA
DLA BRANŻY NAPOJOWEJ

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

 • Wydajność filtracji 4800 m³/d łącznie,
  1680 m³/d (faza 1); 3120 m³/d (faza 2)
 • projekt typu brownfield
 • Modyfikacja obróbki wstępnej, zastąpienie ciśnieniowych membran polimerowych
 • Lokalizacja: RPA
 • Działa od stycznia 2020 roku

KROKI PROCESU

 • Mieszanina wód: wodociągowej oraz ze studni głębinowej
 • Dozowanie wapna w celu strącenia Ca i Mg dla zmniejszenia twardości (dekarbonizacja wapnem)
 • Nie ma osadników – bezpośredni transfer do zbiorników filtracyjnych
 • Filtracja zanurzeniowa typu dead-end na membranach ceramicznych
 • Filtry z węglem aktywnym do usuwania chloru
 • system UV

SCHEMAT PROCESU

CERAFILTEC PFD CocaCola

DMUCHAWA DO MIESZANIA POWIETRZEM

ZBIORNIK MIESZANIA

POMPA

POMPA

ZBIORNIK STRĄCANIA

MIESZANINA WÓD ZASILAJĄCYCH

PUNKT DOZOWANIA WAPNA

regulacja pH (opcjonalnie)

CERAFILTEC Z 9 ZESPOŁÓW FILTRACYJNYCH ORAZ 1×3 WIEŻ NA ZESPÓŁ

POMPA FILTRACJI

POMPA ZRASZANIA

POMPA PŁUKANIA WSTECZNEGO

POMPA ZRASZACZA CAPCLEAN

ZBIORNIK PRZYGOTOWANIA CHEMII

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

FILTRAT

ZRZUT SKONCENTROWANEGO OSADU

POMPA DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA

ZESTAWIENIE DANYCH I WYNIKÓW

Woda zasilająca jest mieszaniną wody wodociągowej oraz wody ze studni głębinowej. Oba strumienie mają różny skład. Udział procentowy w mieszaninie zależy od dostępności i jakości wody z każdego ze źródeł. Niespodziewane, krótkotrwałe lecz bardzo wysokie zmiany jakości wody zasilającej spowodowały uszkodzenie wcześniej zainstalowanego systemu membran polimerowych.

Proces filtracji zmiękczającej CERAFILTEC umożliwia pracę nawet przy dużych wahaniach właściwości wody. Niewielka ilość wapna jest obecnie dozowana w celu osiągnięcia pH około 9,6, aby zmniejszyć węglan wapnia. Podczas nagłych skoków parametrów wody ilość dozowanego wapna jest zwiększana tak, aby osiągnąć pH 10,5 aby dodatkowo zmniejszyć wodorotlenek magnezu. W takim przypadku, pH jest regulowane z powrotem do 9,6 przed filtracją ceramiczną aby zapewnić stabilną, długoterminową pracę układu.

Niezależnie od całkowitego poziomu twardości i wymagań dotyczących dozowania wapna, wszystkie substancje strącające są bezpośrednio przenoszone na płaską membranę ceramiczną, bez konieczności osadników pomiędzy krokami procesu.

ParametrJednostkaZasilająca Filtrat
Całkowita twardośćppm80 (331*)26
Siarczanppm98 (210*)82
Krzemionkappm41 (80*)36
TDSppm365 (421*)290
TSSppm3 (301**)< 1 (nil)
ZmętnienieNTU0,67 (49**)0,17
pH7,6 (9,6**)9,6
PARAMETRJEDNOSTKAWartość
Ilość zespołów9
Przepływ maksymalny / zespółm³/godz.36,2
Maksymalna częstotliwość przepływul/m²/godz.251
Czas filtracji godz.4 x 3,93
Czas płukania wstecznegosec4 x 70
Stopień odzysku %96,1
Zużycie mocy kWhr/m³0,02

* maksymalne parametry wody zasilającej podczas nagłych skoków; ** po dozowaniu wapna (wewnątrz zbiornika filtracyjnego)

Całkowita twardośćWoda zasilająca 80 (331*) ppm
Filtrat 26 ppm
SiarczanWoda zasilająca 98 (210*) ppm
Filtrat 82 ppm
KrzemionkaWoda zasilająca 41 (80*) ppm
Filtrat 36 ppm
TDSWoda zasilająca 365 (421*) ppm
Filtrat 290 ppm
TSSWoda zasilająca 3 (301**) ppm
Filtrat < 1 (nil) ppm
ZmętnienieWoda zasilająca 0,67 (49**) ppm
Filtrat 0,17 ppm
pHWoda zasilająca 7,6 (9,6**)
Filtrat 9,6

* maksymalne paramtery wody zasilającej podczas nagłych skoków
** po dozowaniu wapna (wewnątrz zbiornika filtracyjnego)

Ilość zespołów9
Przepływ maksymalny / zespół36,2 m³/godz.
Maksymalna częstotliwość przepływu251 l/m²/godz.
Czas filtracji4 x 3,93 godz.
Czas płukania wstecznego4 x 70 sec
Stopień odzysku96,1 %
Zużycie mocy0,02 kWhr/m³

ZDJĘCIA UKŁADU

CERAFILTEC_case RSA (0)
Mieszanie wapna oraz zbiorniki strącania
CERAFILTEC_case RSA (1)
Instalacja wieży
CERAFILTEC_case RSA (4)
Instalacja wieży
CERAFILTEC_case RSA (8)
Instalacja wieży
CERAFILTEC_case RSA (6)
Orurowanie do mieszania powietrzem
CERAFILTEC_case RSA (7)
3 zainstalowane wieże
CERAFILTEC_case RSA (18)
Ukończone orurowanie kolektorów
CERAFILTEC_case RSA (9)
Układ filtracyjny
CERAFILTEC_case RSA (14)
Układ filtracyjny
Phase 2
Ukończono fazę 2