HYDROFILOWA POWIERZCHNIA MEMBRANY CERAMICZNEJ

Kąt zwilżania to metoda pomiarowa określająca hydrofilowość. Im bardziej hydrofilowa powierzchnia membrany, tym większa wydajność przepływu roboczego. W porównaniu z membranami polimerowymi, membrany ceramiczne mogą osiągać do 15 razy wyższe przepływy robocze.

Kąt zwilżania [°]

Bardzo hydrofilowa

Mniej hydrofilowa

KORZYŚCI

  • Membrany ceramiczne o bardzo dużej hydrofilowości – doskonałe do usuwania z wody substancji hydrofobowych, takich jak olej
  • Wysokoprzepływowa praca płaskich membran ceramicznych przy bardzo niskim ciśnieniu pozwala na małe zużycie mocy