FILTRACJA OD ZEWNĄTRZ DO WEWNĄTRZ

Pojedyncza płyta ceramiczna z aktywną warstwą filtracyjną na zewnętrznej stronie membrany. Zawiesiny zatrzymywane są na powierzchni membrany, tworząc placek filtracyjny, a czysta woda przepływa przez warstwy membrany i jest zbierana na obu jej końcach.

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - illustration single plate filtration detailsCeramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - illustration single plate filtration

Filtrat z każdej pojedynczej płyty gromadzi się wewnątrz obudowy modułu i transportowany jest do zestawu kolektora 4 kanałami filtratu, wbudowanymi po obu stronach obudowy modułu.

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Module water flow directionCeramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Module water flow direction

Wieże filtracyjne są całkowicie zanurzone w zbiorniku (zespole filtracyjnym), w którym znajduje się woda zasilająca (surowa). Wszystkie wieże są u góry połączone wspólną rurą kolektora. Filtrat transportowany jest przez zespół kolektora każdej wieży na górę. Stamtąd, przez wspólną rurę kolektora, przepływa do zbiornika zewnętrznego, do którego podłączona jest pompa filtracji. Pompa transportuje wodę czystą do zbiornika filtratu.

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - installation in tankCeramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - installation in tank

PŁUKANIE WSTECZNE OD WEWNĄTRZ DO ZEWNĄTRZ

Kierunek przepływu odwrotny w stosunku do filtracji. Do płukania wstecznego membrany wykorzystuje się jedynie niewielką ilość filtratu. Uformowany placek filtracyjny zostaje usunięty w ciągu kilku sekund. Płukanie z zastosowaniem powietrza może usprawnić usuwanie placka filtracyjnego.

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Backwash single plate illustrationCeramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Backwash single plate illustration

Filtrat ze wszystkich 4 kanałów filtratu transportowany jest do obu frontów modułu, skąd przepływa do każdej pojedynczej płyty.

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Module water flow directionCeramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Module water flow direction

Niewielka część filtratu pobierana jest ze zbiornika filtratu i za pomocą pompy płuczącej transportowana wspólną rurą kolektora do każdej wieży filtracyjnej.

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - installation in tankCeramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - installation in tank

PRZED I PO PŁUKANIU WSTECZNYM

Po przeprowadzonym płukaniu wstecznym cały placek filtracyjny zostaje usunięty z powierzchni membrany. Membrana pozostaje biała, bez osadów na powierzchni.

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - module after backwashCeramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - module before backwash

PŁUKANIE WSTECZNE ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Usunięcie całego placka filtracyjnego trwa zaledwie kilka sekund. Zastosowanie sprężonego powietrza gwarantuje dokładne wymieszanie placka filtracyjnego podczas opróżniania zbiornika filtracyjnego.

Odtwórz wideo
ZAMKNIJ MENU