ŁATWIEJ I SZYBCIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK

Dostarczamy wszystkie dane projektowe zbiornika i wyposażenia układu. Dzięki modułowej konstrukcji wież, instalacja naszych urządzeń jest bardzo prosta. W trakcie realizacji projektu dostarczamy wszystkie wytyczne i wymagania, umożliwiające szybki montaż i uruchomienie.

Zespół filtracyjny jest przygotowany do instalacji

Wykonano roboty budowlane, zamontowano przewody, zawory i oprzyrządowanie (zakres partnera projektu).

Krok 1

Montaż uchwytów rur kolektora filtratu po lewej i prawej stronie ścian zbiornika

Krok 2

Montaż zestawów do mieszania powietrzem za pomocą śrub na dnie zbiornika

Krok 3

Podłączenie zainstalowanych zestawów mieszania powietrzem do wspólnej rury dmuchawy

Krok 4

Montaż uchwytów pozycjonujących wieże na dnie zbiornika

Krok 5

Posadowienie pierwszej wieży modułów

Krok 6

Zakończenie montażu pierwszej linii wież

Krok 7

Dalsze pozycjonowanie wież dla wszystkich pozostałych linii

Krok 8

Montaż zestawów zraszaczy na szczycie każdej linii wież

Krok 9

Podłączenie wszystkich zestawów zraszaczy do wspólnego przewodu zraszacza

Krok 10

Montaż króćców rury kolektora filtratu

Krok 11

Montaż pierwszej rury kolektora filtratu, podłączenie do każdej wieży, przymocowanie do uchwytów ściennych i króćców

Krok 12 (zakończenie montażu)

Dalszy montaż rur kolektora filtratu dla wszystkich pozostałych linii wież

Testy i rozruch

Test szczelności: zbiornik wypełniony wodą, przeprowadzenie próby pęcherzykowej dla sprawdzenia szczelności; symulacja całej sekwencji procesu

Gotowość do pracy

Zespół filtracyjny może zostać uruchomiony zgodnie z projektem

Poprzedni
Następny