WSZYSTKO CO NIEZBĘDNE DO URUCHOMIENIA PAŃSTWA INSTALACJI

Zespół instalacyjny CERAFILTEC jest obecny w obiektach klienta, służąc wsparciem w szybkim i płynnym uruchomieniu i eksploatacji instalacji.

WSPARCIE I NADZÓR W OBIEKTACH KLIENTA

 • Montaż i instalacja wież z modułów płaskich membran ceramicznych
 • Instalacja powiązanego wyposażenia wewnątrz zbiorników filtracyjnych
 • Podłączenie wież do orurowania
 • Testy szczelności
 • Rozruch technologiczny (test sekwencji procesu)
 • Nastawy parametrów technologicznych i monitorowanie funkcjonowania w pierwszych dniach pracy
 • W razie potrzeby, regulacja nastaw parametrów oczyszczania wstępnego
 • Nastawy i kontrola parametrów jakości i ilości filtratu
 • Praca automatyczna
 • Szkolenie operatora
 • Protokół z oddania do eksploatacji i przekazanie instalacji