NISKI POTENCJAŁ ZANIECZYSZCZANIA POWIERZCHNI MEMBRANY CERAMICZNEJ

Im wyższy ładunek ujemny membrany, tym mniejsza podatność na zanieczyszczenia i powstawanie zatorów.

POTENCJAŁ ZETA

POTENCJAŁ BLOKUJĄCY

KORZYŚCI

  • Membrana ceramiczna na bazie SiC o bardzo dużym ładunku ujemnym i punkcie izoelektrycznym około pH 3 umożliwia stabilną pracę przy dużych wartościach przepływu, niskich wartościach ciśnienia, w tym bardzo niskich wartościach pH roboczego
  • Najmniejsze wymagania w zakresie czyszczenia i konserwacji membran na bazie SiC
  • Ujemnie naładowane płaskie membrany ceramiczne doskonale nadają się do procesu aktywnej filtracji plackowej, wykorzystującej ujemnie naładowany uwodniony tlenek manganu (HMO) do usuwania metali ciężkich i izotopów radioaktywnych
  • Membrany na bazie SiC osiągają najwyższe wskaźniki usuwania ujemnie naładowanych zawartości, takich jak drobnoustroje i bakterie, TEP (Transparent Exopolymer Particle) i olej