ANALIZA PORÓWNAWCZA
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

PRZEGLĄD USPRAWNIEŃ TECHNOLOGICZNYCH

0 x
WIĘKSZY PRZEPŁYW
0 %
MNIEJSZE ZUŻYCIE PRĄDU
0 x
MNIEJ PŁUKANIA
0 x
MNIEJSZE WYMIARY

Wymieniony system płaskich membran ceramicznych to pojedynczy moduł płytowy w stelażu ze stali nierdzewnej, najbardziej popularna konstrukcja w zastosowaniach oczyszczania ścieków (opracowana w 2006).

Dwanaście lat później, operator instalacji MBR zdecydował się na wykorzystanie projektu najnowszej generacji firmy CERAFILTEC. Dotychczasowy system nadal pozostawał sprawny, co stanowi dowód na wytrzymałość technologii membran ceramicznych. Celem wymiany było zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji.

SCHEMAT PROCESU

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC PFD 2

DMUCHAWA DO MIESZANIA POWIETRZEM

NAPOWIETRZANIE PROCESU BIOLOGICZNEGO

ZBIORNIK BUFOROWY

ZBIORNIK BEZTLENOWY Z CYRKULACJĄ

KIERUNEK RECYRKULACJI

ŚCIEK Z HOTELU I RESTAURACJI

DRENAŻ POWROTNY DO UKŁADU

SITO 3 mm

TRZCINA ROZKŁADAJĄCA OSADY

WENĄTRZ ZBIORNIKA TELNOWEGO MBR 1 WIEŻA CERAFILTEC

POMPA FILTRACJI

POMPA PŁUKANIA WSTECZNEGO

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

PONOWNE UŻCIE DO SPŁUKIWANIA TOALET

ZRZUT OSADÓW

ZESTAWIENIE DANYCH I WYNIKÓW

PARAMETRJEDNOSTKAZASILAJĄCAFILTRAT
CODmg/l1000 - 110027
BOD 5mg/l540 - 550< 1
NH4-Nmg/l34 - 35< 0,03
NO3-Nmg/l< 0,23< 0,023
NO2-Nmg/l0,028 - 0,070,008
Całkowity N (nieorg)mg/l34 - 350,009
Całkowity Pmg/l19,9 - 26,71,08
MLSS/TSSmg/l13000< 1,0 (nil)
PARAMETRJEDNOSTKAPoprzedni system CERAFILTEC test 1CERAFILTEC test 2
Konstrukcja modułowaPojedyncza płyta
Rama stalowa
Pojedyncza płyta
Moduł 6.0 S
Pojedyncza płyta
Moduł 6.0 S
Typ membranyAl2O3 0,2 µmSiC 0,1 µmAl2O3 0,1 µm
Filtracja / płukanie wsteczne min/sec10/4030/4015/30
Mieszanie powietrzemNm³/godz.60 - 8040 - 5040 - 50
Częstotliwość przepływu l/m²/godz.15 - 3150 - 8050 - 60
TMP (średni)bar-0,40-0,25-0,20
CIPRaz w miesiącuPo 5,2 miesiącachNie dotyczy
CODWoda zasilająca 1000 - 1100 mg/l
Filtrat 27 mg/l
BOD 5Woda zasilająca 540 - 550 mg/l
Filtrat < 1 mg/l
NH4-NWoda zasilająca 34 - 35 mg/l
Filtrat < 0,03 mg/l
NO3-NWoda zasilająca < 0,23 mg/l
Filtrat < 0,023 mg/l
NO2-NWoda zasilająca 0,028 - 0.07 mg/l
Filtrat 0,008 mg/l
Całkowity N (nieorg)Woda zasilająca 34 - 35 mg/l
Filtrat 0.009 mg/l
Całkowity PWoda zasilająca 19,9 - 26,7 mg/l
Filtrat 1,08 mg/l
MLSS/TSSWoda zasilająca 13000 mg/l
Filtrat < 1,0 mg/l (nil)
Budowa modułuPoprzedni system: Pojedyncza płyta + Rama stalowa
CERAFILTEC test 1: Pojedyncza płyta + Moduł 6.0 S
CERAFILTEC test 2: Pojedyncza płyta + Moduł 6.0 S
Typ membranyPoprzedni system: Al2O3 0,2 µm
CERAFILTEC test 1: SiC 0,1 µm
CERAFILTEC test 2: Al2O3 0,1 µm
Filtracja / płukanie wsteczne Poprzedni system: 10 min/40 sec
CERAFILTEC test 1: 30 min/40 sec
CERAFILTEC test 2: 15 min/30 sec
Mieszanie powietrzemPoprzedni system: 60 - 80 Nm³/godz.
CERAFILTEC test 1: 40 - 50 Nm³/godz.
CERAFILTEC test 2: 40 - 50 Nm³/godz.
Częstotliwość przepływu Poprzedni system: 15 - 31 l/m²/godz.
CERAFILTEC test 1: 50 - 80 l/m²/godz.
CERAFILTEC test 2: 50 - 60 l/m²/godz.
TMP (średni)Poprzedni system: -0,40 bar
CERAFILTEC test 1: -0,25 bar
CERAFILTEC test 2: -0,20 bar
CIPPoprzedni system: Raz w miesiącu
CERAFILTEC test 1: Po 5,2 miesiącach
CERAFILTEC test 2: Nie dotyczy

PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGII

CERAFILTEC prowadzi aktualnie testy materiałów płaskich membran ceramicznych różnych producentów. Produkty dwóch wybranych dostawców membran z tritlenku gliku zostały już zamontowane w instalacji testowej. Analiza ich działania z nowym modułem CERAFILTEC wykazuje znaczny wzrost wydajności.

AKTUALNY STAN ANALIZ PORÓWNAWCZYCH

do

0 x
WIĘKSZY PRZEPŁYW

dzięki użyciu pojedynczej membrany płaskiej z tlenku glinu w wysokoprzepływowej konstrukcji modułu CERAFILTEC dla zastosowań oczyszczania ścieków.

ZDJĘCIA INSTALACJI

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - St. Wendel MBR plant bldg
Budynek instalacji
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - St. Wendel MBR plant reed bed
Trzcina rozkładająca osady
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - SiC Cembrane test St. Wendel
Zbiornik MBR
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Benchmark Sewage
Zbiornik MBR
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - St. Wendel MBR plant inside
Zbiornik MBR
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Suitcase test units St. Wendel
Dwa przenośne urządzenia testowe do wykonywania równoległych analiz