JAKIE WODY OCZYSZCZAMY

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - illustration water we clean

WODA MORSKA

WODY PODZIEMNE

WODY POWIERZCHNIOWE

ŚCIEKI
KOMUNALNE

ŚCIEKI
PRZEMYSŁOWE

WODA
PRZEMYSŁOWA

ROZWIĄZANIA DO UZDATNIANIA WODY ORAZ USUWANIA Z NIEJ ZANIECZYSZCZEŃ, TAKICH JAK

ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE

BZT
ChZT
OWO
oleje i tłuszcze
węglowodory

ZAWIESINY

muł
glina
mikrocząstki plastiku
żródła twardości wody
tlenki metali
wodorotlenki metali

METALE CIĘŻKIE

kadm
żelazo
mangan
ołów
miedź
chrom
antymon
selen
glin
nikiel
cynk
rtęć

ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE

glony
bakterie
legionella
TEP

TOKSYNY RAKOTWÓRCZE

PFAS
arsen
izotopy radioaktywne
PCB (polichlorowane bifenyle)

WYZWANIA PROCESOWE KTÓRE ROZWIĄZUJEMY

Woda morskaProces odsalania metodą odwróconej osmozy wymaga niezawodnej i trwałej filtracji wstępnej, pozwalającej na maksymalne usunięcie zawiesiny, zmętnienia, glonów, bakterii, rozpuszczonych substancji organicznych i TEP (Transparent Exopolymer Particles)
Wody podziemneZwykle zanieczyszczone metalami ciężkimi, takimi jak Fe i Mn, co ogranicza stosowanie konwencjonalnych filtrów piaskowych
W szczególnych przypadkach dodatkowo skażone izotopami radioaktywnymi
Głębokie wody podziemne o temperaturze powyżej 50°C ograniczają stosowanie konwencjonalnych rozwiązań filtracyjnych z polimerowym materiałem membranowym
Wody powierzchnioweZanieczyszczenia pochodzące z odprowadzania ścieków powodują wzrost zanieczyszczeń metalami ciężkimi oraz substancjami organicznymi
Zwykle usuwanie zawiesin, zmętnień, glonów, bakterii i rozpuszczonych substancji organicznych
W niektórych przypadkach dodatkowo zanieczyszczone arsenem
Ścieki komunalneKonwencjonalne oczyszczalnie ścieków bardzo często nie są w stanie spełnić wymagań przepisów w zakresie bezpośredniego odprowadzania ścieków do środowiska
W celu ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków jako nowego źródła wody, zarówno do nawadniania ikształtowania krajobrazu jak i do oczyszczania wstępnego przed procesem odwróconej osmozy, służącego do ponownego użycia przemysłowego, wodę uzdatnioną biologicznie należy poddać procesowi dalszego oczyszczania w celu usunięcia bakterii, zawiesin i rozpuszczonych substancji organicznych
Ścieki przemysłoweZe względu na ograniczone możliwości uzdatniania biologicznego, bezpośrednie odprowadzenie do środowiska wymaga uwzględnienia dodatkowych etapów procesu
Bardzo często zanieczyszczone bardzo wysoką zawartością substancji organicznych, olejów i metali ciężkich
Woda przemysłowaWoda procesowa zawiera wysokie stężenia oleju
Kopalniane wody drenażowe zanieczyszczone metalami ciężkimi i toksynami rakotwórczymi

WODA MORSKA

 • Proces odsalania metodą odwróconej osmozy wymaga niezawodnej i trwałej filtracji wstępnej, pozwalającej na maksymalne usunięcie zawiesiny, zmętnienia, glonów, bakterii, rozpuszczonych substancji organicznych i TEP (Transparent Exopolymer Particles)

Wody podziemne

 • Zwykle zanieczyszczone metalami ciężkimi, takimi jak Fe i Mn, co ogranicza stosowanie konwencjonalnych filtrów piaskowych
 • W szczególnych przypadkach dodatkowo skażone izotopami radioaktywnymi
 • Głębokie wody podziemne o temperaturze powyżej 50°C ograniczają stosowanie konwencjonalnych rozwiązań filtracyjnych z polimerowym materiałem membranowym.

WODY POWIERZCHNIOWE

 • Zanieczyszczenia pochodzące z odprowadzania ścieków powodują wzrost zanieczyszczeń metalami ciężkimi oraz substancjami organicznymi
 • Zwykle usuwanie zawiesin, zmętnień, glonów, bakterii i rozpuszczonych substancji organicznych
 • W niektórych przypadkach dodatkowo zanieczyszczone arsenem

ŚCIEKI KOMUNALNE

 • Konwencjonalne oczyszczalnie ścieków bardzo często nie są w stanie spełnić wymagań przepisów w zakresie bezpośredniego odprowadzania ścieków do środowiska
 • W celu ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków jako nowego źródła wody, zarówno do nawadniania ikształtowania krajobrazu jak i do oczyszczania wstępnego przed procesem odwróconej osmozy, służącego do ponownego użycia przemysłowego, wodę uzdatnioną biologicznie należy poddać procesowi dalszego oczyszczania w celu usunięcia bakterii, zawiesin i rozpuszczonych substancji organicznych

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

 • Ze względu na ograniczone możliwości uzdatniania biologicznego, bezpośrednie odprowadzenie do środowiska wymaga uwzględnienia dodatkowych etapów procesu.
 • Bardzo często zanieczyszczone bardzo wysoką zawartością substancji organicznych, olejów i metali ciężkich.

WODA PRZEMYSŁOWA

 • Woda procesowa zawiera wysokie stężenia oleju
 • Kopalniane wody drenażowe zanieczyszczone metalami ciężkimi i toksynami rakotwórczymi