ODPOWIEDNI PROJEKT PROCESU I ZROZUMIENIE KOSZTÓW PROJEKTU

Przed przystąpieniem do projektu należy najpierw całościowo ocenić sytuację w obiektach klienta oraz określić problemy do rozwiązania. Po uzyskaniu takich informacji, można przystąpić do opracowania projektu procesu oczyszczania i sporządzenia wykazu oraz ilości materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy instalacji.

W ciągu ostatniej dekady zespół CERAFILTEC zgromadził bogate doświadczenie w zakresie projektowania, realizacji i użytkowania systemów filtracyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi obliczeniowych przygotowujemy kompleksowe opracowania i projekty filtracji membranami ceramicznymi dla naszych klientów.

Brak nieoczekiwanych problemów podczas przetargów, budowy i eksploatacji, dzięki znajomości kosztów kapitałowych i operacyjnych.

STANDARDOWY PAKIET PROJEKTOWY ZAWIERA

 • Specyfikację projektu
 • Ogólny schemat i opis procesu
 • Bilanse przepływu oraz masy
 • Obliczenia parametrów hydraulicznych
 • Obliczenia parametrów filtracji i płukania wstecznego
 • Obliczenia parametrów czyszczenia chemicznego
 • Obliczenia parametrów głównego wyposażenia
 • Estymacja zużycia energii elektrycznej
 • Estymacja zużycia substancji chemicznych
 • Opis głównego wyposażenia
 • Ogólny schemat orurowania i oprzyrządowania
 • Opcje projektowe zbiorników filtracyjnych
 • Wymagania w zakresie oczyszczania wstępnego