CÁCH CHÚNG TÔI ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

Chúng tôi tin rằng có một đội nhóm tốt sẽ cùng nhau tạo ra những điều tuyệt vời. Chúng tôi đang hợp tác với các nhà phát triển, EPC, nhà thầu, nhà tích hợp hệ thống, OEM và nhà điều hành để tạo ra các giải pháp dự án xuất sắc.

BƯỚC 1
TÌM HIỂU DỰ ÁN

THU THẬP DỮ LIỆU VỀ DỰ ÁN VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ CẦN THIẾT

 • Nguồn nước đầu vào (thô) là gì?
 • Mục tiêu xử lý là gì?
 • Công suất hệ thống là bao nhiêu?
 • Dự án mới phát triển hay cần chỉnh sửa, tối ưu?
 • Các yêu cầu về chế độ hoạt động & chế độ chờ.

Những thông tin này và những thông tin khác mà chúng tôi cần để có được sự hiểu biết về dự án của bạn để thiết kế giải pháp quy trình màng gốm phẳng phù hợp.

Vì thế, vui lòng sử dụng bảng câu hỏi của chúng tôi, và gửi form này về Đội kỹ sư của chúng tôi.

Màng gốm phẳng - CERAFILTEC - Ví dụ hình ảnh RFQ

BƯỚC 2
DỰ ÁN

Chúng tôi cung cấp tính toán dự án hoàn chỉnh để bạn ước tính CAPEX (tổng chi phí đầu tư) và OPEX (tổng chi phí vận hành) của toàn bộ quy trình lọc màng gốm phẳng, cũng như tiền xử lý theo yêu cầu.

KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC GỒM CÓ

 • Mô tả đặc điểm dự án (dữ liệu đầu vào được lấy theo mẫu yêu cầu báo giá -RFQ form)
 • Sơ đồ & Mô tả Quy trình Chung
 • Sơ đồ cân bằng khối lượng và thành phần nước
 • Tính toán thủy lực
 • Tính toán quy trình lọc & rửa ngược
 • Tính toán làm sạch hóa chất
 • Tính toán thiết bị chính
 • Ước tính mức tiêu thụ điện năng
 • Tiêu thụ hóa chất
 • Tổng quan về thiết bị chính
 • Sơ đồ tổng quát Quy trình & thiết bị
 • Tùy chọn thiết kế bể lọc
 • Yêu cầu trước khi lọc
 •  

BƯỚC 3
THỰC HIỆN DỰ ÁN

CÁC THIẾT KẾ CHI TIẾT KHÁC

 • Kết cấu công trình bể lọc
 • Thiết kế đường ống và thiết bị đo đạc
 • Chi tiết sơ đồ quy trình & dụng cụ
 • Thiết kế quy trình vận hành

Cho phép bạn áp dụng hệ thống lọc của chúng tôi vào bố trí nhà máy. Khi bạn đã hoàn thành thiết kế nhà máy tổng thể, chúng tôi sẽ xem xét tất cả các tài liệu và tư vấn cho bạn về việc xây dựng:

 • Xác nhận lựa chọn thiết bị phù hợp như máy bơm, van, thiết bị đo đạc và định cỡ đường ống trước khi mua sắm.
 • Xem xét hồ sơ thiết kế thủy lực
 • Xác nhận P&ID tổng thể
 • Kiểm tra thiết kế công trình, bao gồm ghé thăm hiện trường để xem hồ sơ dung sai (để chuẩn bị lắp đặt)
 • Hỗ trợ lắp đặt thiết bị phụ kiện 

LẮP ĐẶT THÁP LỌC TẠI NHÀ MÁY

Chúng tôi cung cấp hướng dẫn sử dụng để lắp ráp các mô-đun đã giao và thiết bị phụ kiện tháp (bộ đầu lọc và đế).

Hỗ trợ của chúng tôi tại dự án:

 • Lắp ráp & tháo rời tháp bao gồm hướng dẫn đào tạo
 • Đào tạo cho công việc bảo trì và dịch vụ trong tương lai (thay thế phụ tùng)

LẮP ĐẶT THÁP LỌC BÊN TRONG CÁC BỂ LỌC

 • Giám sát việc lắp đặt tháp hoặc lắp đặt riêng bởi nhóm CERAFILTEC
 • Kiểm tra hệ thống đường ống sục khí đã lắp đặt ở đáy bể
 • Vị trí của các tháp đơn bên trong bể lọc
 • Kết nối tất cả các đường ống đầu lọc liên quan (nước lọc và hệ thống phun nước)

KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG

 • Kiểm tra kiểm soát – hoạt động của các bước quy trình đơn lẻ (lọc, rửa ngược, quy trình làm sạch) ở chế độ thủ công và tự động
 • Kiểm tra thiết bị – kiểm tra rò rỉ thông qua kiểm tra điểm nổi bọt
 • Khởi động hệ thống theo tính toán thiết kế (gói thiết kế dự án)
 • Huấn luyện nhân sự

THIẾT LẬP QUY TRÌNH CUỐI CÙNG, CHẠY THỬ VÀ BÀN GIAO NHÀ MÁY

 • Điều chỉnh tiền xử lý – cài đặt pH và định lượng hóa chất cần thiết
 • Cài đặt và kiểm tra chất lượng và số lượng nước đã lọc (theo quy cách bảo hành)
 • Vận hành tự động
 • Huấn luyện nhân sự

BƯỚC 4
VẬN HÀNH NHÀ MÁY

BÁO CÁO, ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VÀ CÁC PHÂN TÍCH ĐẶC BIỆT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

 • giám sát từ xa dữ liệu hoạt động và quy trình bằng SCADA
 • Phân tích bảng nhật ký dữ liệu và cung cấp báo cáo hiệu suất thường xuyên
 • Điều chỉnh quy trình (nếu cần, ví dụ do thay đổi nước đầu vào)
 • Phân tích phòng thí nghiệm các thông số đặc biệt (ví dụ: Ra, TEP, PCB)

TỔNG QUAN PHẠM VI DỰ ÁN

TASK  CERAFILTEC    PARTNER    REMARK
Project
specification
CERAFILTEC provides RFQ form sheet
to be completed by partner
Projection
(calculation package)
For complete ceramic flat sheet membrane
process and recommendations for pre-treatment
Structure design of filtration tanksConcept as draft for partner
Piping and instrumentation designPID and 2D/3D design concept as draft for partner
Process philosophyFor programming and control (part ceramic process)
Design
implementation
Integration of projection and design concept
into complete plant process chain and plant layout
Overall design evaluation & approval
(prior to execution start)
Review of complete plant design and confirmation
of correct implementation by complete project team
Procurement/supply
electro-mechanical equipment
CERAFILTEC consults: Review of selected equipment
and confirmation of suitability prior to procurement
Supply ceramic filtration towersPurchase order by partner
Construction civil works and
electro-mechanical equipment
For any clarifications needed during execution
CERAFILTEC team will provide technical support
Ceramic installation preparationSite visit by CERAFILTEC engineers
Ceramic filtration tower
assembly & installation
Supervision by CERAFILTEC (execution together
with partner) or own execution by CERAFILTEC
Process start-upFor pre-treatment and ceramic flat sheet process
Commissioning & hand-overFor pre-treatment and ceramic flat sheet process
Operator trainingFor pre-treatment and ceramic flat sheet process
Plant
operation
Remote monitoring, performance reports, process
adjustments & ceramic equipment service by CERAFILTEC
ĐÓNG MỤC LỤC