SKID PILOT UNIT

Nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển

MÔ TẢ

  • Thiết bị chạy thử nghiệm tại chỗ trong thời gian dài cho tất cả các ứng dụng nước sử dụng cuối quy trình lọc.
  • Sử dụng một mô-đun được trang bị đầy đủ với 34 tấm màng phẳng bằng gốm, tương đương với 6,0 m² (Mô-đun 6.0 S hoặc Mô-đun 6.0 H)
  • Mô phỏng quy trình lọc thực tế: lọc, rửa ngược chìm, rửa ngược khô, làm sạch bằng khí nén trong quá trình lọc hoặc rửa ngược, phun nước áp lực, tuần hoàn hóa chất, xả bể nhanh và làm đầy lại
  • Không bao gồm bể rửa ngược (cần cài đặt ngoài hệ thống)
  • Quy trình vận hành liên tục
  • Cơ sở dữ liệu ghi thông số áp lực và lưu lượng lọc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Power supply1 phase, 220 - 240 V, 50/60 Hz
Dimension LxWxH1,300x900x1,600 mm
Weight180 kg
Ambient temp.5 - 45 °C
Water temp.5 - 65 °C
Seawater suitabilityOptional
Pre-treatment systemExternal (not included)
Filtration flow range1.2 - 9.0 m³/hr
Backwash flow range2.5 - 12.0 m³/hr
Max. filtration pressure-0.6 bar
Max. backwash pressure2.0 bar
Air-scouring50.0 Nm³/hr
Sprinkler pump20.0 m³/hr
Re-filling/discharge pump20.0 m³/hr
ĐÓNG MỤC LỤC