DLA NAJWIĘKSZEJ EFEKTYWNOŚCI BUDOWY UKŁADU ORAZ JEGO EKSPLOATACJI

Istnieje wiele sposobów projektowania instalacji i zastosowania technologii płaskich membran ceramicznych. Który będzie najlepszy dla Państwa projektu?

Oferujemy najskuteczniejszą koncepcję projektową, gwarantującą łatwy montaż i wydajną eksploatację. Każdy projekt typu „greenfield” lub „brownfield” konsultujemy indywidualnie z klientem, określając wymagania materiałowe oraz możliwości ewentualnych oszczędności wynikających z użycia istniejącego sprzętu, ograniczeń powierzchni oraz kosztów robót budowlanych.

DOSTARCZAMY RYSUNKI 2D, 3D ORAZ

  • Szczegóły robót budowlanych w zakresie zbiorników filtracyjnych
  • Specjalne opcje projektowe zbiorników ze stali lub tworzyw sztucznych
  • Projekt oruruowania i oprzyrządowania
  • Szczegółowy schemat orurowania i oprzyrządowania
  • Filozofię procesu