ĐỂ XÂY DỰNG HIỆU QUẢ, TIẾT KIỆM NHẤT VÀ CHUẨN BỊ CHO VẬN HÀNH HỆ THỐNG TRONG TƯƠNG LAI

Luôn có nhiều cách khác nhau để thiết kế nhà máy và áp dụng công nghệ màng gốm. Nhưng thiết kế nào là tốt nhất cho dự án của bạn?

Chúng tôi cung cấp ý tưởng thiết kế hiệu quả nhất để đảm bảo xây dựng dễ dàng và vận hành hiệu quả. Chúng tôi đánh giá trường hợp cụ thể của bạn cho bất kỳ dự án đang và đã phát triển và tham khảo ý kiến của bạn về các nhu cầu và lựa chọn vật liệu đặc biệt để tiết kiệm chi phí, có thể bằng cách sử dụng lại thiết bị hiện có hoặc giảm diện tích và khối lượng công việc cần thực hiện.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP SƠ ĐỒ 2D & 3D VÀ HƠN THẾ NỮA

  • Công trình dân dụng kết cấu bể lọc
  • Tùy chọn thiết kế bể đặc biệt làm bằng nhựa hoặc thép
  • Thiết kế đường ống và thiết bị đo đạc
  • Chi tiết sơ đồ quy trình & dụng cụ
  • Triết lý quy trình