THẤY LÀ TIN

Đối với khách hàng mới của chúng tôi và cho các ứng dụng đặc biệt, CERAFILTEC cung cấp dịch vụ chạy thí điểm. Cùng với quy trình vận hành được tính toán, quy trình sẽ được tối ưu hóa và vận hành cho đến khi khách hàng hài lòng.

THỬ NGHIỆM TẠI CHỖ

  • Nhà máy thí điểm dạng Skid hoặc container có chứa ít nhất một mô-đun tiêu chuẩn hoàn chỉnh với 34 tấm màng phẳng bằng sứ
  • Vận hành hoàn toàn tự động và mô phỏng thiết kế dự kiến có chứa lưu lượng lọc, trình tự rửa ngược, tỷ lệ thu hồi, chất lượng nước lọc, nhu cầu làm sạch bằng hóa chất, v.v.
  • Ghi lại tất cả dữ liệu cho báo cáo thí điểm
  • Truy cập từ xa vào SCADA cho phép hỗ trợ thí điểm 24/7
  • Hoạt động tại khu vực dự án có thể được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia của CERAFILTEC
ĐÓNG MỤC LỤC