WODY PODZIEMNE
FILTRACJA WSTĘPNA PRZED RO

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

  • Wydajność filtracji do 13500 m³/d
  • Projekt typu brownfield BOT
  • Modyfikacja procesu oczyszczania wstępnego, wymiana istniejących ciśnieniowych filtrów piaskowych
  • Lokalizacja: Jordania
  • Działa od 07/2018

KROKI PROCESU

  • Wieża napowietrzająca do utleniania Fe
  • Zbiornik z dozowaniem chloru do chemicznego utleniania Fe i Mn
  • Opcjonalne dozowanie HMO do usuwania Ra
  • Filtracja zanurzeniowa typu dead-end na membranach ceramicznych
  • Odwrócona osmoza

SCHEMAT PROCESU

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - PFD 2

DMUCHAWA DO MIESZANIA POWIETRZEM

ZBIORNIKI RETENCYJNY DO CHEMICZNEGO UTLENIANIA Fe I Mn

SUROWA WODA ZE STUDNI

PUNKT DOZOWANIA CHLORU

WIEŻA NAPOWIETRZAJĄCA DO UTLENIANIA Fe

CERAFILTEC Z 5 ZESPOŁAMI FILTRACYJNYMI, 1×3 WIEŻE NA ZESPÓŁ

POMPA FILTRACJI

POMPA ZRASZANIA

POMPA PŁUKANIA WSTECZNEGO

OBIEG CIP

PUNKT DOZOWANIA HMO (OPCJONALNIE)

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

PRZEFILTROWANA WODA NA RO

ZRZUT SKONCENTROWANEGO OSADU

ZESTAWIENIE DANYCH I WYNIKÓW

PARAMETRJEDNOSTKAZASILAJĄCAFILTRAT
Feppm5,2< 0,02
Mnppm0,1< 0,02
TOCppm< 1,0< 1,0
TSSppm> 22< 1 (nil)
TDSppm28102810
Zmętnienie NTU> 10< 0,2
SDI 15%/min> 5,0< 0,5
PARAMETRJEDNOSTKAWARTOŚĆ
Ilość zespołów4+1
Przepływ maksymalny / zespółm³/godz.115,1
Maksymalna częstotliwość przepływul/m²/godz.754
Czas filtracjigodz.2 x 11,92
Czas płukania wstecznegosec2 x 45
Stopień odzysku%99,4
Zużycie mocykWhr/m³0,03
FeWoda zasilająca 5,2 ppm
Filtered water < 0,02 ppm
MnWoda zasilająca 0,1 ppm
Filtrat 0,02 ppm
TOCWoda zasilająca < 1,0 ppm
Filterat < 1,0 ppm
TSSWoda zasilająca > 22 ppm
Filtrat < 1 (nil) ppm
TDSWoda zasilająca 2810 ppm
Filtrat 2810 ppm
ZmętnienieWoda zasilająca > 10 NTU
Filtrat < 0,2 NTU
SDI 15Woda zasilająca > 5,0 %/min
Filtrat < 0,5 %/min
Ilość zespołów4+1
Przepływ maksymalny / zespół115,1 m³/godz.
Maksymalna częstotliwość przepływu754 l/m²/godz.
Czas filtracji2 x 11,92 godz.
Czas płukania wstecznego2 x 45 sec
Stopień odzysku99,4 %
Zużycie mocy0,03 kWhr/m³

ZDJĘCIA I MATERIAŁ WIDEO INSTALACJI

Mashtal faisal completed
Instalacja zakończona
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 4
Prefabyrykowany zbiornik filtracyjny
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan construction
Prace budowlane
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 10
Prace budowlane
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 2
Prace budowlane
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 3
Prace budowlane
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 5
Instalacja zespołu filtracyjnego
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 8
Instalacja zespołu filtracyjnego
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 9
Instalacja zespołu filtracyjnego
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan RO reverse osmosis
RO po CERAFILTEC
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 6
Ściek po płukaniu wstecznym
Woda zasilająca
Filtrat
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan filtered water turbidity
Filtrat
NTU = 0,18
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo