ANALIZA PORÓWNAWCZA
OCZYSZCZANIE WODY

PRZEGLĄD USPRAWNIEŃ TECHNOLOGICZNYCH

0 x
WIĘKSZY PRZEPŁYW
0 %
MNIEJ ŚCIEKU Z PŁUKANIA
0 x
MNIEJSZE WYMIARY

Instalacja testowa w Arabii Saudyjskiej została dobrana idealnie. W roku 2010 nasz zespół przeprowadził badania pilotowepilotażowe oraz zainstalował i uruchomił pierwszy system filtracyjny z membranami ceramicznymi, jak również opracował proces filtracji plackowej do usuwania metali ciężkich. W ciągu ostatnich 5 lat w obrębie układów filtracyjnych przetestowano i zainstalowano membrany ceramiczne dwóch innych dostawców. Instalacja stanowi zatem idealne miejsce do przeprowadzania całościowych analiz porównawczych.

SCHEMAT PROCESU

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Saudi Arabia Buraydah PFD

DMUCHAWA DO MIESZANIA POWIETRZEM

MIESZADŁO WYSOKOBROTOWE

ZBIORNIKI DO CHEMICZNEGO UTLENIANIA Fe I Mn

ZBIORNIK DO ADSORBCJI METALI CIĘŻKICH

SUROWA WODA ZE STUDNI

PUNKT WTRYSKU CHLORU

WIEŻA STRIPPINGOWA DO USUWANIA Rn I H2S ORAZ UTLENIANIA Fe

1 MODUŁ CERAFILTEC

POMPA FILTRACJI

POMPA ZRASZANIA

POMPA PŁUKANIA WSTECZNEGO

OBIEG CIP

PUNKT WTRYSKU HMO

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

PRZEFILTROWANA WODA NA RO

ZRZUT SKONCENTROWANEGO OSADU

ZESTAWIENIE DANYCH I WYNIKÓW

PARAMETRJEDNOSTKAZASILAJĄCAFILTRAT
Feppm1,40,01
Mn + HMO-Mnppm1,00,014
TOCppm< 1,0< 1,0
TSSppm> 10< 1 (nil)
TDSppm885885
ZmętnienieNTU8,60,12
SDI 15%/min5,90,09
PARAMETRJEDNOSTKAWersja 1Wersja 2Wersja 3CERAFILTEC
Konstrukcja modułowaPojedyncza płyta
Rama stalowa
Wiele płyt
Moduł blokowy
Wiele płyt
Moduł blokowy
Pojedyncza płyta
Moduł 6.0 S
Typ membranyAl2O3 0,1 µmAl2O3 0,2 µmSiC 0,1 µmSiC 0,1 µm
Czas filtracjigodz.2 x 11,92 x 11,92 x 11,92 x 11,9
Czas płukania wstecznegosec2 x 602 x 602 x 602 x 60
Częstotliwość przepływul/m²/godz.350 - 420375 - 4205001000 - 1200
TMP (średnia)bar-0,40-0,30-0,15-0,18
Stopień odzysku%99,099,099,299,8
FeWoda zasilająca 1,4 ppm
Filtrat 0,01 ppm
Mn + HMO-MnWoda zasilająca 1,0 ppm
Filtrat 0,014 ppm
TOCWoda zasilająca r < 1,0 ppm
Filtrat < 1,0 ppm
TSSWoda zasilająca > 10 ppm
Filtrat < 1 ppm (nil)
TDSWoda zasilająca 885 ppm
Filtrat 885 ppm
ZmętnienieWoda zasilająca 8,6 NTU
Filtrat 0,12 NTU
SDI 15Woda zasilająca 5,9 %/min
Filtrat 0,09 %/min
Konstrukcja modułowaWERSJA 1: Pojedyncza płyta + Rama stalowa
WERSJA 2: Wiele płyt + Moduł blokowy
WERSJA 3: Wiele płyt + Moduł blokowy
CERAFILTEC: Pojedyncza płyta + Moduł 6.0 S
Typ membranyWERSJA 1: Al2O3 0,1 µm
WERSJA 2: Al2O3 0,2 µm
WERSJA 3: SiC 0,1 µm
CERAFILTEC: SiC 0,1 µm
Czas filtracjiDLA WSZYSTKICH WERSJI: 2 x 11,9 godz.
Czas płukania wstecznegoDLA WSZYSTKICH WERSJI: 2 x 60 sec
Częstotliwość przepływuWERSJA 1: 350 - 420 l/m²/godz.
WERSJA 2: 375 - 420 l/m²/godz.
WERSJA 3: 500 l/m²/godz.
CERAFILTEC: 1,000 - 1,200 l/m²/godz.
TMP (średnia)WERSJA 1: -0,4 bar
WERSJA 2: -0,3 bar
WERSJA 3: -0,15 bar
CERAFILTEC: -0,18 bar
Stopień odzyskuWERSJA 1: 99,0 %
WERSJA 2: 99,0 %
WERSJA 3: 99,2 %
CERAFILTEC: 99,8 %

PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGII

Przełomowe parametry pracy wysokoprzepływowej zostały potwierdzone przez operatora. W sierpniu 2018 firma CERAFILTEC uzyskała rządowe świadectwo produktu dla maksymalnej projektowej częstotliwości przepływu do 1500 l/m²/godz. CERAFILTEC prowadzi aktualnie testy alternatywnych dostawców płaskich membran ceramicznych dla zastosowań wysokoprzepływowych.

AKTUALNY STAN ANALIZ PORÓWNAWCZYCH

do

0 x
WIĘKSZY PRZEPŁYW

dzięki użyciu pojedynczej membrany płaskiej z tritlenku glinu w wysokoprzepływowej konstrukcji modułu CERAFILTEC dla zastosowań oczyszczania wody.

ZDJĘCIA I MATERIAŁ WIDEO INSTALACJI

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Saudi Arabia Buraydah Main WTP 1
Istniejący
proces oczyszczania wstępnego
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Saudi Arabia pilot results 1
Woda zasilającar
Filtrat
Ściek z płukania wstecznego
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Saudi Arabia Buraydah Main SDI
Wyniki SDI
Odtwórz wideo