PIERWSZY MODUŁ ZE ZMIENNĄ ODLEGŁOŚCIĄ POMIĘDZY PŁYTAMI CERAMICZNYMI

W przypadku zastosowań z bardzo dużymi stężeniami osadów lub zawiesiny, niezbędne jest zachowanie większej odległości pomiędzy płytami ceramicznymi. Pozwala to na uniknięcie wystąpienia zatorów i zmniejszenie ryzyka odwodnienia osadów, co mogłoby prowadzić do uszkodzenia membran. Dostępne są cztery odległości pomiędzy płytami: od 6,7 mm do 46,0 mm. Umożliwia to uformowanie placka filtracyjnego o grubości do 18 mm. Pojedyncze otwory montażowe płyt można zamknąć korkiem z przedniej strony obudowy modułu.

KORZYŚCI

  • Bezpieczna eksploatacja w zastosowaniach z ekstremalnie dużymi stężeniami osadów lub zawiesiny do 5%
  • Zmiana odległości płyt w dowolnym momencie, nawet podczas pracy
  • Bezproblemowa zmiana odległości w późniejszym czasie – demontaż płyt i zamknięcie otworów wlotowych
  • Nie ma konieczności dodatkowych zmian obudowy modułu lub wyposażenia