CÁC DỰ ÁN GẦN ĐÂY LỚN HƠN 1,000 m³/ngày

APPLICATIONCAPACITYLOCATIONSTATUS
Industrial TSE polishing3,000 m³/d                  Thailand               Equipment delivery
River water from pond1,640 m³/d                  Thailand               Equipment delivery
Groundwater1,000 m³/d                  Jordan               Equipment delivery
Brackish groundwater Pre-RO1,680 m³/d                  South Africa               In operation 01/2020
Industrial TSE polishing Pre-RO2,400 m³/d                  Thailand               In operation 12/2019
Brackish groundwater Pre-RO15,600 m³/d                  Saudi Arabia               Equipment delivered
Brackish groundwater Pre-RO1,200 m³/dSaudi ArabiaIn operation 12/2019
Brackish groundwater Pre-RO55,000 m³/dSaudi ArabiaEquipment delivered
Industrial sewage (nickel mining) Pre-RO9,600 m³/dTurkeyIn operation 12/2018
Seawater (salmon farm)2,880 m³/dDenmarkIn operation 11/2018
Brackish groundwater Pre-RO13,500 m³/dJordanIn operation 07/2018
Spring groundwater3,120 m³/dJordanIn operation 06/2018
Industrial TSE polishing3,000 m³/d
Thailand
Equipment delivery
River water from pond1,640 m³/d
Thailand
Equipment delivery
Groundwater1,000 m³/d
Jordan
Equipment delivery
Brackish groundwater Pre-RO1,680 m³/d
South Africa
In operation 12/2019
Industrial TSE polishing Pre-RO 2,400 m³/d
Thailand
In operation 12/2019
Brackish groundwater Pre-RO15,600 m³/d
Saudi Arabia
Equipment delivered
Industrial TSE polishing Pre-RO 2,400 m³/d
Thailand
In operation 12/2019
Brackish groundwater Pre-RO55,000 m³/d
Saudi Arabia
Equipment delivered
Industrial sewage (nickel mining) Pre-RO9,600 m³/d
Turkey
In operation 12/2018
Seawater (salmon farm)2,880 m³/d
Denmark
In operation 11/2018
Brackish groundwater Pre-RO13,500 m³/d
Jordan
In operation 07/2018
Spring groundwater3,120 m³/d
Jordan
In operation 06/2018

THỐNG KÊ THAM KHẢO

0
m³/ngày

TỔNG CÔNG SUẤT

100 %
NƯỚC THẢI
XỬ LÝ NƯỚC

PHÂN CHIA ỨNG DỤNG

0
CÁC DỰ ÁN

TRONG 28 QUỐC GIA

ĐÓNG MỤC LỤC