THỐNG KÊ THAM KHẢO

0
m³/ngày

TỔNG CÔNG SUẤT

100 %
NƯỚC THẢI
XỬ LÝ NƯỚC

PHÂN CHIA ỨNG DỤNG

0
CÁC DỰ ÁN

TRONG 29 QUỐC GIA

CÁC DỰ ÁN GẦN ĐÂY LỚN HƠN 1,000 m³/ngày

APPLICATIONCAPACITYLOCATIONYEAR
River water4,000 m³/dThailand2021
Industrial TSE polishing5,500 m³/dUSA2021
Process water medical industry11,200 m³/dChina2021
Brackish groundwater Pre-RO5,300 m³/dSaudi Arabia2021
Lake water5,670 m³/dUSA2021
Brackish groundwater Pre-RO10,500 m³/dSaudi Arabia2021
Waste acid solution recovery1,400 m³/dChina2021
Municipal TSE polishing3,000 m³/dThailand2021
Industrial TSE polishing2,500 m³/dChina2021
Brackish groundwater Pre-RO143,000 m³/dSaudi Arabia2021
Industrial MBR7,920 m³/dChina2021
TSE / stormwater polishing4,500 m³/dThailand2020
Industrial TSE polishing3,000 m³/dThailand2020
Mix surface water / groundwater3,120 m³/dSouth Africa2020
River water from pond1,640 m³/dThailand2020
Groundwater1,000 m³/dJordan2020
Mix surface water / groundwater1,680 m³/dSouth Africa2020
Industrial TSE polishing Pre-RO2,400 m³/dThailand2019
Brackish groundwater Pre-RO15,600 m³/dSaudi Arabia2019
Brackish groundwater Pre-RO1,200 m³/dSaudi Arabia2019
Brackish groundwater Pre-RO55,000 m³/dSaudi Arabia2019
Brackish groundwater Pre-RO13,500 m³/dJordan2018
Spring groundwater3,120 m³/dJordan2018