ĐÁNH GIÁ MÀNG LỌC GỐM CỦA BẠN

Bên cạnh việc đánh giá thông thường về đặc điểm của màng mới bằng độ xốp, sự phân bố kích thước lỗ, độ ổn định cơ học và hóa học, bước đánh giá cơ bản cuối cùng là kiểm tra khả năng lọc trước khi phiên bản sản phẩm mới có thể được thương mại.

Điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ về tính năng của màng gốm phẳng mới trong các ứng dụng tiêu chuẩn về xử lý nước và nước thải.

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ MÀNG LỌC

  • Kiểm tra nước sạch được tiêu chuẩn hóa để đánh giá độ thấm chuẩn (hiệu suất hoạt động của dòng chảy và áp suất)
  • Mô phỏng các ứng dụng xử lý nước: Sử dụng các hóa chất tiền xử lý khác nhau như FeCl3, Alum, HMO và chất kết tủa độ cứng để đánh giá khả năng chống lại các hiệu ứng tắc nghẽn, bám bẩn và đóng cặn
  • Mô phỏng các ứng dụng xử lý nước thải: Lọc nước bị ô nhiễm hữu cơ để đánh giá khả năng chống bám bẩn sinh học
  • Tính phù hợp với quy trình lọc bằng lớp bám
  • Kiểm tra phục hồi của màng: Đánh giá các yêu cầu rửa ngược và làm sạch bằng hóa chất
  • Kiểm tra loại bỏ các hạt vô cơ và hữu cơ để đánh giá tính phù hợp cho các ứng dụng nước uống, yêu cầu đầu vào cho hệ RO và khả năng lọc vi khuẩn – hệ số LRV
ĐÓNG MỤC LỤC