BỀ MẶT MÀNG GỐM ƯA NƯỚC

Góc tiếp xúc với nước là một phương pháp đo để xác định tính ưa nước. Bề mặt màng càng ưa nước thì hiệu suất lọc hoạt động càng cao. So với màng polyme, màng gốm có thể đạt được tốc độ thông lượng cao hơn tới 15 lần.

Góc tiếp xúc [°]

Rất ưa nước

Ít ưa nước

HIỆU QUẢ MANG LẠI

  • Màng gốm có độ hút nước rất cao – ưu việt để loại bỏ các thành phần kỵ nước, như dầu
  • Hoạt động thông lượng cao của màng tấm phẳng gốm ở áp suất rất thấp dẫn đến tiêu thụ điện năng thấp