NƯỚC NGẦM
TIỀN XỬ LÝ CHO HỆ RO

BẢNG DỮ LIỆU THAM KHẢO

MÔ TẢ DỰ ÁN

  • Công suất nước lọc lên đến 13.500 m³/ngày
  • Tái cấu trúc lại dự án BOT
  • Sửa đổi các bước của quy trình tiền xử lý, thay thế các bộ lọc cát điều áp hiện có
  • Địa điểm: Jordan
  • Đi vào hoạt động từ tháng 07/2018

QUY TRÌNH XỬ LÝ

  • Tháp sục khí để oxy hóa Fe
  • Bể điều hòa với liều lượng clo để oxy hóa hóa học Fe và Mn
  • Liều lượng tùy chọn sử dụng Mangan Oxit để loại bỏ Radium
  • Màng lọc phẳng ceramic được lắp đặt ở cuối quá trình lọc
  • Thẩm thấu ngược

SƠ ĐỒ LƯU LƯỢNG QUÁ TRÌNH

Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - PFD 2

MÁY THỔI KHÍ

BỂ ĐIỀU HÒA GIÚP OXI HÓA HÓA HỌC Fe & Mn

NƯỚC ĐẦU VÀO TỪ GIẾNG KHOAN

ĐIỂM TIÊM CLO

THÁP KÍN DÙNG OXI HÓA Fe

CERAFILTEC VỚI 5 BỂ LỌC VÀ THÁP 1×3 THÁP MỖI BỂ

BƠM LỌC

BƠM SPRINKLER

BƠM BACKWASH

DÒNG TUẦN HOÀN QUY TRÌNH CIP

ĐIỂM CHÂM MANGAN OXIT (TÙY CHỌN)

BỂ CHỨA NƯỚC LỌC

NƯỚC SAU XỬ LÝ ĐẾN HỆ RO

XẢ BÙN ĐẬM ĐẶC

DỮ LIỆU HIỆU SUẤT

PARAMETERUNITFEED WATERFILTERED WATER
Feppm5.2< 0.02
Mnppm0.1< 0.02
TOCppm< 1.0< 1.0
TSSppm> 22< 1 (nil)
TDSppm2,8102,810
TurbidityNTU> 10< 0.2
SDI 15%/min> 5.0< 0.5
PARAMETERUNITVALUE
No. of trains4+1
Max. flow per trainm³/hr115.1
Max. flux rateLMH754
Filtration timehrs2 x 11.92
Backwash timesec2 x 45
Recovery rate%99.4
Power consumptionkWhr/m³0.03
FeFeed water 5.2 ppm
Filtered water < 0.02 ppm
MnFeed water 0.1 ppm
Filtered water < 0.02 ppm
TOCFeed water < 1.0 ppm
Filtered water < 1.0 ppm
TSSFeed water > 22 ppm
Filtered water < 1 (nil) ppm
TDSFeed water 2,810 ppm
Filtered water 2,810 ppm
TurbidityFeed water > 10 NTU
Filtered water < 0.2 NTU
SDI 15Feed water > 5.0 %/min
Filtered water < 0.5 %/min
No. of trains4+1
Max. flow per train115.1 m³/hr
Max. flux rate754 LMH
Filtration time2 x 11.92 hrs
Backwash time2 x 45 sec
Recovery rate99.4 %
Power consumption0.03 kWhr/m³

HÌNH ẢNH & VIDEO NHÀ MÁY

Mashtal faisal completed
Cài đặt xong
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 4
Bể lọc bê tông đúc sẵn
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan construction
Công trường
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 10
Công trường
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 2
Công trường
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 3
Công trường
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 5
Lắp đặt bể lọc
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 8
Lắp đặt bể lọc
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 9
Lắp đặt bể lọc
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan RO reverse osmosis
Hệ RO sau CERAFILTEC
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan 6
Nước thải từ quá trình rửa ngược
Nước thô
Nước lọc
Ceramic flat sheet membrane - CERAFILTEC - Reference Jordan filtered water turbidity
Nước lọc
NTU = 0.18
Play Video
Play Video