PHÂN LOẠI CÔNG NGHỆ

Công nghệ siêu lọc với kích thước lỗ 0,1 µm thường được hiểu là giải pháp lọc để loại bỏ các chất rắn lơ lửng như đất sét và bùn, phấn hoa, tảo, oxit kim loại kết tủa cũng như các chất keo nhỏ. Chúng cũng là một rào cản vật lý đối với vi trùng và vi khuẩn và được phân loại là dung dịch khử trùng với giá trị loại bỏ log điển hình (LRV) trên 5 (>99.999%).

HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT VỚI CÁC HỆ SIÊU LỌC KHÁC

Giải pháp màng gốm phẳng của CERAFILTEC không chỉ là một phương pháp siêu lọc thông thường. Cùng với các quy trình tiền xử lý đã phát triển, ví dụ: lọc bằng lớp bám tích cực để loại bỏ một cách chọn lọc các ion hòa tan, CERAFILTEC cung cấp giải pháp lọc ưu việt. Do đó, chỉ CERAFILTEC đạt được chất lượng nước lọc chưa từng có và là giải pháp tiền lọc tốt nhất cho tất cả các ứng dụng NF (lọc Nano) và R.O.

ĐÓNG MỤC LỤC