VẬN HÀNH NHÀ MÁY TIN CẬY VÀ TỐI ƯU

Bên cạnh công việc bảo trì và dịch vụ định kỳ, một nhà máy vận hành đáng tin cậy cần có một quá trình giám sát toàn diện để chủ động phát hiện các vấn đề và tối ưu hóa hoạt động cũng như chi phí bất cứ lúc nào.

Các nhà máy thường được thiết kế và vận hành trong nhiều thập kỷ. Sự thay đổi nước thô, các quy định mới về nước hoặc kế hoạch mở rộng công suất đòi hỏi phải điều chỉnh quy trình để đạt được các mục tiêu mới.

Hãy để chúng tôi vận hành nhà máy cho bạn và hỗ trợ bạn cho bất kỳ nhu cầu nào trong tương lai.

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  • giám sát từ xa dữ liệu hoạt động và quy trình bằng SCADA
  • Phân tích bảng nhật ký dữ liệu và cung cấp báo cáo hiệu suất thường xuyên
  • Điều chỉnh quy trình (nếu cần, ví dụ do thay nước đầu vào hoặc các quy định mới về nước)
  • Công việc bảo trì và bảo dưỡng định kỳ cho tháp lọc màng gốm phẳng (thay thế phụ tùng, thực hiện tẩy rửa bằng hóa chất)
  • Phân tích phòng thí nghiệm các thông số đặc biệt (ví dụ: Ra, TEP, PCB)
ĐÓNG MỤC LỤC